Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

 1. Az adatkezelő neve:Haász Kft.
 2. Az adatkezelő címe:
  6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
 3. Az adatkezelés tárgya:
  Az adatok kezelése a felhasználók önkéntes és határozott hozzájárulása után történik a webáruházba történő regisztráció során megadott adatok alapján.
 4. Az adatkezelés jogalapja:
  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása szükséges.
 5. A kezelt adatok köre:
  A felhasználó által, a regisztráció során megadott adatok.
  A felhasználó döntése alapján, a vásárlás során megadott adatok.
  A honlap megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, és a megtekintett oldalak címe. Ezeket az adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A honlap a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
  A nem regisztrált felhasználók kosár tartalma a felhasználó számítógépén cookie-k formájában tárolódik. A felhasználó ezeket az adatokat a böngészőjében bármikor törölheti.
  Regisztrált felhasználók kosár adatai a szerveren tárolódnak.
 6. Az adatkezelés célja:
  A felhasználó által a regisztráció során megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának és személyének azonosítása. Az azonosításra a webáruházban történő vásárlás és egyéb szolgáltatások használatbavételéhez van szükség.
  A honlap megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
  Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
  Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
 7. Az adatkezelés időtartama:
  A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a rendszernek, a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat.
 8. A személyes adatok törlése:
  A törlési igényt e-mailben a info@haasz.eu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a felhasználói adatok nem állíthatóak helyre.
 9. Személyre szabott reklámok:
  A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak.
 10. Adatfeldolgozó megnevezése:Haász Kft.
 11. Adatfeldolgozó címe:
  6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
 12. Adatbiztonsági intézkedések:
  A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén elhelyezett zárt szervereken tároljuk.
 13. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
  A Haász Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 14. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
  Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@haasz.eu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
 15. Jogérvényesítési lehetőségek:
  A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@haasz.eu e-mail címen.